Lockdown voor de arbeidsmarkt, nee toch?! (deel 3 van 3)

Door: Fons Verduin 18-3-2020

Categorieën
:
Smart Connections,
Hoe vang je het onvermijdelijke ziekteverzuim in jouw team op?

Laat ik eerst deel 3 van het drieluik nog even inleiden: Het Corona-virus eist zijn tol. Gezondheidsissues te over. En ook maatschappelijke issues. Het is crisis. En bij een crisis wordt onvermijdelijk direct ook gekeken naar financiële aspecten. Kosten vooral, want die zijn immers vaak direct te beïnvloeden. Inhuur van externe krachten en tijdelijke contracten lijden hier vaak onder. En ook een vacaturestop is al snel afgekondigd. Maar is dat wel zo logisch? Komt dat de bedrijfsresultaten wel ten goede? Op hele korte termijn misschien wel, maar op de iets langere termijn? Dat is niet zo eenvoudig te zeggen.
Ik zie het zo, deel 3: 

Keek ik in de vorige scenario’s naar het kandidaatperspectief en het langere termijn perspectief voor organisaties, ik zie voor de hiring manager/product owner/”kies je eigen titel” ook acute uitdagingen. Immers, juist nu moeten alle zeilen worden bijgezet. Maar er zijn ook mensen die om gezondheidsredenen uitvallen. Of nog zullen gaan uitvallen. En aangezien de helft van de Nederlanders besmet zal raken, al dan niet met hevige klachten, zal het ziekteverzuim ongetwijfeld toenemen. Wat gaat dat betekenen voor de performance en continuïteit van jouw team? Hoe vang je die extra klappen op?

Natuurlijk kijk je eerst of je intern met medewerkers of taken kunt schuiven? Misschien heb jij nu meer workload dan elders in de organisatie. Misschien hebben jouw collega’s (verborgen?) talenten die ze nu kunnen aanspreken. Leer hoe dan ook van deze situatie, hoe je er een eventuele volgende keer nog beter mee om kunt gaan. Maar kun je het niet met de huidige workforce oplossen, dan komen we tot het volgende:

“Interim als oplossing” versus “interim exit”
Zie hier de paradox: van “interim exit” vanwege de kosten versus “interim als oplossing” voor de resultaten. Uiteindelijk telt het resultaat. Kun je dus aantonen dat die opvang van capaciteit met de juiste interimmer tot een beter resultaat lijkt, dan ligt in die tijdelijke extra steun jouw oplossing. Als fact based manager kun je dat vast wel met overtuiging intern “verkopen”. Succes!

Heb je zelf de tijd en competenties niet om de juiste mensen hiervoor te vinden, dan kan de juiste partner jou helpen met het detecteren én de selectie(!) van de benodigde interimcapaciteit. Reken maar dat veel zzp-ers zich nu graag melden. Keuze hebben is fijn, maar je kunt ook teveel aanbod krijgen. Wie moet je nu echt hebben?! Waar haal je de tijd vandaan, je bent toch al zo druk! Weeg af hoe je het meest efficiënt en effectief tot de best passende interimoplossing komt. Ik heb wel een idee…

Fons Verduin
Managing consultant Interim & Recruitment
Smart Connections

(Dit is deel 3 van het drieluik, deel 1 en 2 kun je hier teruglezen.)